Ska vi slå ner våldet?

I söndags var Vänersborg fullt med poliser. Jag har aldrig sett så många poliser på en gång förut. Anledningen var att ett knappt tjog medlemmar i ett parti som fick ungefär lika många röster som Kalle Anka i förra riksdagsvalet skulle ha torgmöte.

Två olika evenemang arrangerades för att markera att nazistiska åsikter inte hör hemma i vårt Sverige.

Det ena evenemanget var en öppen samling i kyrkan. Alla var välkomna. Klockorna ringde för att bjuda in, musik spelades och sjöngs. Det pratades om solidaritet, medmänsklighet och värme. Kyrkan var i det närmaste fullsatt.

Det andra evenemanget var en så kallad motdemonstration. Det var på grund av denna som det behövdes ett par hundra poliser. Man väsnades och försökte så långt som möjligt störa de som hade tillstånd att prata.

Det samhälle som motdemonstranterna säger sig vilja skydda är ett samhälle som står upp för allas lika värde, har yttrandefriheten inskriven i grundlagen och där polisen har våldsmonopol. Jag får inte det att gå ihop med viljan att tysta vissa röster genom att hindra yttrandet och genom att hota med våld.

I mitt Sverige är det viktigt att alla får yttra sig. Det är precis lika viktigt att ingen kan tvinga mig att lyssna. Därför är det fel att försöka överrösta någon eller att försöka förbjuda vissa personers yttranden. Jag törs inte tänka på ett samhälle där någon ska ha rätten att på förhand hindra vissa från att yttra sig. Vem är det som ska ha rätten att bestämma vilka åsikter som är alltför obekväma?

I mitt Sverige är det viktigt att polisen har våldsmonopol. Ingen ska behöva beväpna sig för att känna sig trygg.

Hade motdemonstranterna haft sin manifestation någon annanstans än på torget så hade signalen blivit så mycket kraftigare. En stor folksamling som visar att de står upp för ett demokratiskt samhälle, och ett nästan tomt torg med en handfull nazister. När man istället väljer att stå direkt intill så ger man dem mer makt och inflytande än de förtjänar. Man ger dem mer publicitet än de någonsin kunnat önska sig, eller haft råd att köpa på annonsplats. När man söker konfrontationen så behövs poliserna där eftersom deras jobb är att skydda just vårt demokratiska samhälle, allas lika värde och vår yttrandefrihet. Konfrontationerna hindrar också poliserna för att dokumentera eventuell brottslighet från nazisterna – må det vara nedskräpning genom tappade godispapper eller hets mot folkgrupp.

Jag kan inte låta bli att tänka tanken att motdemonstranterna är där för att söka strid. Särskilt då många var tillresta, som en supportersvans till nazisterna. Då klingar det extra falskt att ropa om ”våra gator”. Lämna Vänersborgs gator till vänersborgarna. Vi var i kyrkan. Vi talade om välkomnande, om en fristad för människor på flykt och om kärlek. Jag önskar att alla på torget – även de från ”Svenskarnas parti” – hade kommit in i värmen istället så att torget varit tomt.